top of page

Հետազոտություններ և հրատարակություններ

Մեր հետազոտական գործունեությունը միտված է Հայաստանում և դրանից դուրս մարդու իրավունքների առանցքային խնդիրների ուսումնասիրմանը, քաղաքականությունների փոփոխության համար փաստերի հավաքագրմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության և իրացման համար կարևոր պատմույթների և խոսույթների բացահայտմանը։ 

  • «Ի՞նչ է արդարությունը․ արդարության ընկալումները հայաստանցիների շրջանում»

Ֆինանսական աջակցություն՝

Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Հայաստան

Տևողություն՝

սեպտեմբեր֊դեկտեմբեր, 2018 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

ա) սոցիալական մակարդակում արդարության ընկալումների դուրսբերումը, ներառյալ Հայաստանում տարբեր խմբերը և բ) գոյություն ունեցող պատմույթների շրջանում ինչն է «արդար» և «անարդար» անձնական փոխհարաբերությունների, ինչպես նաև քաղաքականության և կառավարման մակարդակում։

Ձեռք բերված արդյունքների հիման վրա համապատասխան շահագրգիռ կողմերին ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ՝ կապված Հայաստանում կառավարման անցումային փուլում (2018 թվականի «Թավշյա» հեղափոխությունից ի վեր) «արդարության վերականգնման» քայլերի շուրջ:

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Տե՛ս անգլերեն ամփոփագիրը։

  • «Իրավունքահենք արձագանք աղքատությանը»

Ֆինանսական աջակցություն՝

Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Հայաստան

Տևողություն՝

հուլիս֊դեկտեմբեր, 2019 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Նախագիծը միտված է ստեղծել Հայաստանում աղքատության հաղթահարման քաղաքականության (ԱՀԳ) վերանայմանն ուղղված նախնական հետազոտական և ադվոկացիոն հիմք՝ միտված ԱՀՔ-ն դարձնելու առավել իրավունքահենք և էֆեկտիվ։

Ծրագրի շրջանակներում ՄԻՀԿ-ը փորձագիտական խորհրդատվություն և աջակցություն է տրամադրել ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը՝ սոցիալական պաշտպանության և աղքատության հաղթահարման ոլորտների վերաբերելի առանցքային ռազմավարությունների նախագծերի և օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ։

Ծրագիրը վերջնարդյունքն է Իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման գործիքակազմի մշակումը (ներքին օգտագործման համար նախատեսված), իսկ հրապարակված վերջնարդյունքների շարքում են․

Տե՛ս  «Ինչի՞ն է նպաստում նպաստը» մարդկային պատմությունների շարք ներկայացնող գրքույկը։

Տե՛ս ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից առաջադրված սոցիալական          պաշտպանության և աղքատության հաղթահարման ոլորտների վերաբերելի առանցքային ռազմավարությունների նախագծերի և օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ վերլուծական փաթեթը։

Տե՛ս  «Աղքատություն և մարդու իրավունքներ․ ինչպե՞ս ձևավորել իրավունքահենք պետական աղքատության հաղթահարման քաղաքանություն Հայաստանում» քաղաքականության վերլուծականը։ 

  • «Կանանց զրույցներ՝ հանրային ճնշման պայմաններում»

Ֆինանսական աջակցություն՝

Հայաստանում Կանանց հիմնադրամ

Ծրագրի տևողություն՝

դեկտմբեր 2019 - ապրիլ 2020թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Տվյալ հետազոտական նախագծի նպատակն է Հայաստանում կանանց ազատագրման, իրավունքների պաշտպանության, գենդերային բռնության և խտրականության հարցերով զբաղվող կանանց փորձառություններում տեղ գտած հասարակական ճնշումների ուսումնասիրումը և կանանց թիրախավորող ուղերձների իդենտիֆիկացումը։

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

  • «Մարդու իրավունքների սահմանադրական երաշխիքների ապահովումը սահմանադրական բարեփոխումների օրակարգում» 

Ֆինանսական աջակցություն՝

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ

Ծրագրի տևողություն՝

օգոստոս 2020 - հունվար 2021 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Հետազոտության հետազոտական արդյունքն է  «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների վերանայում և կատարելագործում» ուսումնասիրությունը։

Տվյալ հետազոտահենք ադվոկացիոն նախագծի նպատակն է խթանել ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվ․-ի ռազմավարական ծրագրով նախատեսվող Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում մարդու իրավունքների երաշխիքների բարելավումը։ 

 «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների վերանայում և կատարելագործում» վերտառությամբ հետազոտությունը յուրահատուկ մասնագիտական իրավական վերլուծություն է, որտեղ խորապես ուսումնասիրվել են մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները, և ներկայացվել են հետազոտական առաջարկներ դրանց բարձրացման և կատարելագործման ուղղությամբ։

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Տե՛ս անգլերեն ամփոփագիրը։

  • «Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատանքային պայմաններն ու աշխատանքային անվտանգությունը»

Ֆինանսական աջակցություն և պատվիրակում՝ 

Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն (ՀԱՀ ՊՀԿ)

Ծրագրի տևողություն՝

ապրիլ 2021 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Մշակել քաղաքականության փաստաթուղթ՝ ներկայացնելով Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման խնդիրները

Տե՛ս Քաղաքականության փաստաթուղթը։

  • «Գենդերային հիմքով բռնությունը ազատությունից զրկված կանանց նկատմամբ․ հիմնախնդրի ուսումնասիրումը հայաստանյան համատեքստում»

Ֆինանսական աջակցություն՝ 

Եվրոպական միություն, Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա։

Հետազոտության իրականացումը պատվիրակել է <<Կանանց ռեսուրսային կենտրոն>> ՀԿ-ն։

Ծրագրի տևողություն՝

մայիս 2021 - հունիս 2022 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Հետազոտությունն անդրադառնում է գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելմանն ուղղված հարցերի ընդգրկուն շրջանակին քրեակատարողական և հոգեկան առողջության ոլորտների համատեքստում՝ դիտարկելով տվյալ ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազատությունից զրկման վայրերից  քրեակատարողական հիմնարկները և հոգեբուժական կազմակերպությունները։

Հետազոտությունը նորարարական է հայաստանյան համատեքստում։ Այն ոչ միայն անդրադառնում է քիչ ուսումնասիրված
խնդրի, այլև ներկայացնում է Հայաստանում ազատությունից զրկված կանանց նկատմամբ գենդերային հիմքովբռնության կանխարգելման առաջարկներ քրեակատարողական և հոգեկան առողջության ոլորտների համատեքստերում։

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Տե՛ս անգլերեն ամփոփագիրը։

  • «Մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում․ 2020-2021»

Ֆինանսական աջակցություն՝ 

Հայաստանում Նիդերլանդների Թագավորության Դեսպանատուն

Հրատարակման ամսաթիվ՝ հոկտեմբեր, 2022 թ․

«Մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում․ 2020-2021» զեկույցը ներկայացնում է խոսքի ազատության, իրավապաշտպանների, կանանց և ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության իրավիճակը Հայաստանում 2020-2021 թվականների ընթացքում։ 

Զեկույցի նպատակն է վերոնշյալ ոլորտներում և ընտրված ժամանակահատվածում ներկայացնել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավիճակի վերաբերյալ ամփոփ, հանրահասանելի և ճշգրիտ տեղեկատվություն։

Զեկույցը յուրօրինակ տեղական հրատարակություն և իրազեկման աղբյուր է՝ նախատեսված լայն լսարանի, այդ թվում իրավապաշտպան կառույցների և փորձագետների, մեդիա դաշտի ներկայացուցիչների, պետական օղակների և լայն հանրության համար։

Տե՛ս ամբողջական ԶԵԿՈՒՅՑԸ։

 

  • «Հայաստանում կանանց աշխատանքային իրավունքների և տնտեսական հզորացման համար հետազոտություն և շահերի պաշտպանություն»

Ֆինանսական աջակցություն՝

ՄԱԿ-ի կանանց հզորացման կառույցի վրաստանյան գրասենյակ:

Ծրագիրն իրականացվում է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի տևողություն՝

սեպտեմբեր 2020 - հոկտեմբեր 2022 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Հետազոտական նախագծի շրջանակներում պատրաստվում են  ԱՄԿ 183-րդ (Մայրության պաշտպանության մասին), 189-րդ (Տնային աշխատողների մասին) և 156-րդ (Ընտանեկան պարտականություններ ունեցող աշխատողների մասին) կոնվենցիաների կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) զեկույցները՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և ՀՀ կառավարության դիտարկմանը ներկայացնելու նպատակով։ 

  • «Հղի և կրծքով կերակրող կանանց համար առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայանների ապահովման ազգային համակարգն ու կարգավորումները»

Ֆինանսական աջակցություն՝ 

ՄԱԿ-ի կանանց հզորացման կառույցի վրաստանյան գրասենյակ

Ծրագրի տևողություն՝

մայիս 2021 - հոկտեմբեր 2022 թ․

Ծրագրի նպատակը՝

Հետազոտական նախագծի նպատակն է վեր հանել ՀՀ-ում գործում ՝ հղի և կրծքով կերակրող կանանց համար առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայանների ապահովման համակարգի և կարգավորումների խնդիրներն ու թերությունները՝ հիմք ընդունելով ԱՄԿ 155-րդ (Աշխատանքային անվտանգության և առողջության մասին), 183-րդ (Մայրության պաշտպանության մասին) կոնվենցիաները և ԵՄ 92/85/EEC դիրեկտիվը։

        

        

         

bottom of page