top of page

Մեր տեսլականը

 

Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնը (ՄԻՀԿ) հասարակական կազմակերպություն է, որի նպատակն է խթանել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և մարդու իրավունքների ոլորտում հետազոտական հենքի զարգացումը՝ խորքային վերլուծությունների և փաստահենք ջատագովության իրականացման միջոցով։

 

ՄԻՀԿ-ն հանդիսանում է գրանցված հասարակական կազմակերպություն և գործում է 2018 թվականից։

ՄԻՀԿ-ի տեսլականն է ստեղծել մարդու իրավունքների մասին բաց, արդիական, համապարփակ, բազմակողմանի հետազոտությունների միջոցով ստացված գիտելիքի հենք, խթանել Հայաստանում  հետազոտահենք մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ջատագովության իրականացումը։ 

ՄԻՀԿ-ի առաքելությունն է ստեղծել Հայաստանում մարդու իրավունքներին վերաբերող համապարփակ հետազոտական գիտելիք, որը մատչելի կլինի դերակատարների լայն շրջանակի՝ պետական օղակների և որոշում կայացնողների, փորձագիտական համայնքի, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, ակադեմիական շրջանակների և հասարակության լայն շերտերի։

ՄԻՀԿ-ի աշխատանքների հիմքում է Հայաստանում մարդու իրավունքներին վերաբերող տարբեր հարցերի՝ բազմաոլորտային մոտեցմամբ, խորքային վերլուծությունների իրականացումը,  հետազոտահենք ադվոկացիայի հարթակի ստեղծումը։ Նման հարթակը կարող է կարևոր աղբյուր և գործիք հանդիսանալ իրավապաշտպանների, ակտիվիստների, հետազոտողների, հանրային կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների և հասարակության ամենատարբեր խմբերի համար:

 

ՄԻՀԿ-ի հիմնարար արժեքներն են թափանցիկությունը, խտրականության բացառումը, անձանց իրավունքների, արժանապատվության և բազմազանության նկատմամբ հարգանքը, ներառականությունը,  անկանխակալությունն և կոնֆիդենցիալությունը:

ՄԻՀԿ-ի աշխատանքը հիմնված է կազմակերպության կանոնադրության, ռազմավարությունների, ներքին ուղեցույցների և ընթացակարգերի վրա:

Ծանոթաց՛իր մեր ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ հետ։

bottom of page