top of page

Երեկոյան  դպրոց

Այստեղ հանդիպում են կրթությունը և համագործակցությունը

Երեկոյան դպրոցը Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն ծրագիրն է, որի իրականացման հիմքում է մարդու իրավունքների հետազոտական մշակույթը և գիտելիքը ակադեմիական միջավայրերում խթանելու հանձնառությունը: 

Երեկոյան դպրոցը ստեղծում է միջավայր, որը զարգացնում է հետազոտահենք մտածելակերպը և խրախուսում մարդու իրավունքների խնդիրների գիտական ուսումնասիրությունը: 

Երեկոյան դպրոցի նպատակն է ուսանողների և նորավարտ մասնագետների շրջանում մարդու իրավունքների միջազգային նորմերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը և մարդու իրավունքների ոլորտում որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ հմտությունների զարգացումը։

Երեկոյան դպորցը ասնակիցներին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել փաստահենք իրավապաշտպանություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքն և հմտոթյունները։ Այն ՄԻՀԿ-ի կողմից շարունակաբար իրականացվող նախաձեռնություն է, որն շրջանակներում  մենք ուրախ են համագործակցել ենք Երեկոյան դպրոցի տեսլականն ու արժեքները կիսող ակադեմիական յուրաքանչյուր հաստատության հետ։

Ընդհանուր ակնարկ

Երեկոյան դպրոց - Ամառ 2023

Իմացի՛ր ավելին «Իրավական հետազոտություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ» խորագրով առաջին Երեկոյան դպրոցի մասին, որն իրականացվել է Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի կողմից՝ Հայաստանի ամերիկյան համալասարանի Մարդու իրավունքների և սոցիալական արդարության (ՄԻՍԱ) մագիստրոսական ծրագրի հետ համագործակցությամբ և Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի (EED) աջակցությամբ՝ այցելելով մեր կայքի «ԼՈՒՐԵՐ» բաժինը։

Պատկերասրահ

Բացահայտեք դասախոսներին և մասնակիցներին

bottom of page