top of page

Երեկոյան  դպրոց

Այստեղ հանդիպում են կրթությունը և համագործակցությունը

Երեկոյան դպրոցը Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի (ՄԻՀԿ) ծրագիրն է, որի իրականացման հիմքում է մարդու իրավունքների հետազոտական մշակույթը և գիտելիքը ակադեմիական միջավայրերում խթանելու հանձնառությունը: 

Երեկոյան դպրոցը ստեղծում է միջավայր, որը զարգացնում է հետազոտահենք մտածելակերպը և խրախուսում մարդու իրավունքների խնդիրների գիտական ուսումնասիրությունը:

Երեկոյան դպրոցներն իրականացվում են ՄԻՀԿ-ի ակադեմիական գործընկերների հետ ջանքերի համատեղմամբ։ 

 

Երեկոյան դպրոցի նպատակն է ուսանողների և նորավարտ մասնագետների շրջանում մարդու իրավունքների միջազգային նորմերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը և մարդու իրավունքների ոլորտում որակյալ հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացումը։

Երեկոյան դպորցը մասնակիցներին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել փաստահենք իրավապաշտպանություն իրականացնելու համար գիտելիքն և հմտոթյունները։ Այն ՄԻՀԿ-ի կողմից շարունակաբար իրականացվող նախաձեռնություն է, որն շրջանակներում  մենք ուրախ են համագործակցել ենք Երեկոյան դպրոցի տեսլականն ու արժեքները կիսող ակադեմիական յուրաքանչյուր հաստատության հետ։

Ընդհանուր ակնարկ

Երեկոյան դպրոց - Ամառ 2023

Իմացի՛ր ավելին «Իրավական հետազոտություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ» խորագրով առաջին Երեկոյան դպրոցի մեկնարկի մասին այստեղ, իսկ փակման արարողության մասին՝ այստեղ:

Առաջին Երեկոյան դպրոցն  իրականացվել է ՄԻՀԿ-ի կողմից՝ Հայաստանի ամերիկյան համալասարանի Մարդու իրավունքների և սոցիալական արդարության  մագիստրոսական ծրագրի հետ համագործակցությամբ և Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի (EED) աջակցությամբ:

Պատկերասրահ

Ծանոթացի՛ր Երեկոյան դպրոցի դասախոսների և մասնակիցների հետ

Երեկոյան դպրոց- Աշուն 2023

Իմացի՛ր ավելին «Իրավական հետազոտություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ» խորագրով երկրորդ Երեկոյան դպրոցի մեկնարկի մասին այստեղ, իսկ փակման արարողության մասին՝ այստեղ:

Առաջին Երեկոյան դպրոցն  իրականացվել է ՄԻՀԿ-ի կողմից՝ Հայաստանի եվրոպական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի հետ համագործակցությամբ և Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի (EED) աջակցությամբ:

Պատկերասրահ

Ծանոթացի՛ր Երեկոյան դպրոցի դասախոսների և մասնակիցների հետ

bottom of page