top of page

ԱԺ փորձագետների հետ քննարկվեցին գենդերազգայուն մոտեցմամբ քաղաքականությունների մշակման խնդիրները


ՄԻՀԿ տնօրեն Անահիտ Սիմոնյանը ԱԺ փորձագետների հետ հանդիպման շրջանակներում անդրադարձավ գենդերազգայուն մոտեցմամբ հետազոտությունների իրականացմանն ու պետական քաղաքականությունների մշակմանը։


Դիլիջանում կայացած՝ ԱԺ փորձագետների կարողությունների զարգացմանն ուղղված եռօրյա հանդիպումը (հուլիսի 2-4-ը) կազմակերպվել էր ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) կողմից՝ Ռաուլ Վալլենբերգի Մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի ինստիտուտի (RWI) հետ համագործակցությամբ։


Հանդիպմանը RWI-ի հետազոտական բաժնի տնօրենի տեղակալ Մորթեն Քոչ Անդերսենը և Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Անահիտ Սիմոնյանը փորձագիտական աշխատարաններ վարեցին։

Անահիտ Սիմոնյանի աշխատարանը նվիրված էր գենդերազգայուն և միջսեկցիոնար մոտեցմամբ հետազոտությունների իրականացմանը և պետական քաղաքականությունների մշակմանը։


Աշխատարանի ընթացքում ԱԺ փորձագետներին ներկայացվեցին գենդերազգայուն քաղաքականությունների մշակման առանցքային բաղադրիչները, փուլերն ու գործիքները, քննարկվեցին ՄԻՀԿ-ի գործունեության շրջանակում տեղ գտած մի շարք օրինակներ, անդրադարձ կատարվեց գենդերային զգայուն մոտեցմամբ իրականացվող մշտադիտարկմանն ու տվյալների հավաքագրմանը։


Հանդիպումը Ազգային ժողովի աշխատանքներում ներգրավված փորձագետների հետ ծանոթանալու և նրանց հետ Հայաստանում գենդերազգայուն ոլորտային քաղաքականությունների զարգացման խնդիներն ու մարտահրավերները քննարկելու կարևոր առիթ էր։
Հայաստանում իրավունքահենք և գենդերազգայուն քաղաքականությունների մշակման խթանումը ՄԻՀԿ-ի գործունեության առաջնահերթությունն է։ Այս առումով մենք առավել կարևորում ենք գործադիր և օրենսդիր մարմիններում համապատասխան գիտելիքների և կարողությունների ձևավորումը և մշտապես բաց ենք փորձի փոխանակման և համագործակցության համար։

ՄԻՀԿ-ը շնորհակալ է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրին և Ռաուլ Վալլենբերգի Մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի ինստիտուտին հրավերի համար։
16 views

Comments


bottom of page